InnovatieCentrum Verkeer en Logistiek

Vorig projectVolgend project

 

 

 

 

In de toekomst een belangrijke plek waar onderwijs, ondernemers en overheid samenkomen. Een centrum voor mobiliteit, transport en logistiek. Met de focus op kennisdeling, educatie en samenwerking. Met als doel awareness te creëren onder weggebruikers voor het belang van verkeersveiligheid.