Verkeers Centrum Brabant

Vorig projectVolgend project

In de toekomst een belangrijke plek waar onderwijs, ondernemers en overheid samenkomen. Een centrum voor mobiliteit, transport en logistiek. Met de focus op kennisdeling, educatie en samenwerking. Met als doel awareness te creëren onder weggebruikers voor het belang van verkeersveiligheid.

klik hier voor meer informatie

FASE 1: Ontwerpen
FASE 2: Techniek
FASE 3: Uitvoering