Restaurant Bistro Louis te Oss

Vorig projectVolgend project

Concept:

Het ontwerp is gebaseerd op de eclectische bouwstijl waarin wordt teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. De Peperstraat is een typerende Osse straat die een duidelijke weerklank is van de veranderingen in het Osse centrum van de afgelopen decennia. Restanten van verschillende bouwstijlen zijn alom aanwezig en illustreren de verschillende perioden uit de Osse bouwhistorie. Historische foto’s van de Peperstraat laten zien dat omstreeks 1930 al een mix aan architectuurstijlen aanwezig is, zoals het pand van drukkerij Acket  met haar statige baksteenarchitectuur tezamen met het aangrenzende pand met een neo classicistische uitstraling. Een alomvattend historisch kenmerk in de straat is de rijkheid aan details en de  baksteenarchitectuur.

Ontwerpomschrijving hoofdzaken:

In de uitwerking van de gevel van het pand aan de Peperstraat 14 is opnieuw gekozen voor een dergelijke mix. Als basis is gekozen voor een typerende jaren ’30 baksteenarchitectuur met een rijke detaillering aan metselwerkdetails. Daarnaast wordt teruggegrepen op de details die nog resteren in de Peperstraat en wordt een beroep gedaan op detaillering die eens zo kenmerkend was. Hierdoor n wordt er een herkenbare gevel gecreëerd. Het pand wordt opzichzelfstaand ,maar vertoont door de details een duidelijke samenhang met de huidige context van de straat en haar geschiedenis.

Uitgangspunten bestaande situatie

Om een opzichzelfstaand karakter te creëren is gekozen voor een onderscheidende architectuur ten opzichte van de buurpanden. Hierdoor ontstaat ook een duidelijke parcellering in het gevelbeeld. De bestaande hoofddraagconstructie, de bestaande verdiepingsvloerhoogtes en de positie van de meterkasten hebben een  weerslag op de gevel.

Uitgangspunt PVE

Het nieuwe programma beslaat op de begane grond een winkelruimte en/of horeca met op de twee verdiepingen wonen. Uitgangspunt is om de winkelpui zo hoog en breed mogelijk te maken om de winkel zichtbaarheid te geven en daardoor het publiek te trekken. Overwogen is om voor de woningen maisonnettes toe te passen, echter  dat vergt twee trapopgangen. Bij twee trapopgangen blijft er te weinig aan gewenste winkelopening over. Daarom wordt gekozen voor twee appartementen die door één opgang/entree ontsloten worden.

Ontwerpomschrijving gevel globaal:

Om onderscheid te maken tussen de entree  van de appartementen en de entree van de winkel is er gekozen voor een afwijkende uitstraling. De entree van de winkel ligt verder terug ten opzichte van de voorkant van het gevelmetselwerk ( 50 cm) De nis  is voorzien van een grote pui die de gehele winkel omvat. De toegang van de woningen en de kozijnen van de woning op de eerste verdieping hebben een negge van 7 cm en worden zodoende een onderdeel van het geveloppervlak. De plasticiteit en de onderscheiding in materialisatie zorgt echter voor een heldere markering en een duidelijke entree. Door deze opzet van de entrees ontstaat er een verschil in dieptewerking en een geleding in het gevelbeeld dat zorgt voor een levendige gevel. Het gevelmetselwerk zorgt voor een duidelijk vlak. Er is dus niet gekozen voor een harde geleding tussen begane grond en verdieping. De repeterende raampartijen vormen een duidelijk onderscheid met de pui van de winkel op de begane grond. De donkere langskap zorgt voor een heldere beëindiging van de gevel. De kap is vormgegeven zonder complexe elementen.