Over Koppens Architecten

Koppens architecten staat ingeschreven in het architectenregister onder nummer: 1.121115.034.
We zijn lid van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus).

                

Profiel.

Iedere opdracht is uniek. Elk project heeft daarom haar specifieke benadering en uitwerking.

Het bureau is in 1989 opgericht. De architectuur van ons bureau laat zich omschrijven als vernieuwend, verrassend, duurzaam en herkenbaar in de aandacht voor materialisatie en detailbenadering.
De gerealiseerde projecten lopen sterk uiteen en worden altijd met respect voor de historische context ontworpen. Het gevarieerde portfolio behelst moderne woningen, traditionele woningen, woongebouwen, verbouwingen / uitbreidingen, kantoren, bedrijfsruimtes, horeca, renovaties en monumentale gebouwen. We werken aan kwalitatief hoogwaardige projecten.

Onze werkzaamheden.

Werkwijze.
We gebruiken de standaard taken beschrijving van de BNA.
In deze STB is het ontwerpproces en het uitwerkingsproces van gebouwen in hun directe omgeving uiteengerafeld in taken.

Deze taken worden in de volgende hoofdstukken verdeeld:
– Fase 01 Initiatief/haalbaarheid
– Fase 02 Projectdefinitie
– Fase 03 SO Structuurontwerp
– Fase 04 VO Voorontwerp
– Fase 05 DO Definitief Ontwerp
– Fase 06 TO Technisch Ontwerp/ Bestek
– Fase 07 Prijs- en contractvorming
– Fase 08 Uitvoering, uitvoeringsgereed ontwerp
– Fase 09 Uitvoering, directievoering
– Fase 10 Gebruik/exploitatie

De benadering.
Iedere opgave en iedere opdrachtgever is anders. De beginfase van een ontwerp is altijd een uitdagend moment. We beginnen met een oriënterend gesprek en bespreken de wens van de opdrachtgever:
type architectuur, functionaliteit, financiële haalbaarheid, duurzaamheidswens, de rationele en praktische haalbaarheid, het interieur, de keuken, de tuin, de uitvoering: het totaalplaatje.
We geven in dat gesprek ook aan wat wij als bureau kunnen betekenen voor de opdrachtgever en welke werkzaamheden we kunnen verrichten.
De locatie wordt bezocht en we brengen de mogelijkheden van de locatie in beeld. Nu kunnen wij een kostenopgave uitbrengen.

           

Er wordt vanuit een heldere conceptuele gedachte ontworpen: de vorm volgt de functie. De plattegronden, doorsnedes en gevels worden op elkaar afgestemd zodat er samenhang ontstaat.
We ontwerpen met oog op de omgevingsfactoren: wat willen we zien en wat zeker niet, zicht, licht, de zonne-oriëntatie, schaduwplek.

Er is in de loop van de jaren veel veranderd betreffende de duurzaamheidseisen bij het uitvoeren van gebouwen.
Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw na 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dit omvat de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Onze ontwerpen worden op de BENG eisen afgestemd.
Omdat we ons bewust zijn van het feit dat iedere opgave in het gestelde budget wordt gewenst, besteden we veel aandacht aan deze uitdaging. Al vrij snel praten we over de installaties, warmtepompen, zonnepanelen, beveiliging, brandweervoorschriften. Tijdens het gehele proces doen we onderzoek naar de materialisatie van het exterieur en maken we keuzes in overleg met de opdrachtgever.

 

Als we een heldere hoofdopzet hebben met een voorstel in kleuren en materialen is het voorlopig schetsontwerp gereed om in te dienen bij de gemeente ter beoordeling van de welstandscommissie en de bestemmingsplantoets. De visualisaties kunnen worden ondersteund met 3D modellen.

Indien de beoordeling van de gemeente positief is kan het definitief schetsplan uitgewerkt worden t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning. In deze fase werken we samen met de installateur, de constructeur en eventueel de interieurarchitect en aannemer.

Na afronding van het definitief ontwerp gaan we tekeningen uitwerken tot een technisch ontwerp (met eventueel een bestek) om de stukken gereed te maken t.b.v. de prijsvorming. Als de prijs- en contractvorming is afgerond kunnen we het geheel uitvoeringsgereed maken. Hierna volgt de uitvoering waarbij we de bouwbegeleiding doen: bouwvergaderingen, verslaglegging, budgetbewaking, kwaliteitscontrole, oplevering.

                       

Op zoek naar een gratis oriënterend gesprek? U kunt ons bereiken op 0412-455522 of neem contact op.

Bouw informatie model

Architectenbureau Koppens maakt gebruik van geavanceerde software waarmee gebouwen in drie dimensies digitaal tot in detail worden gebouwd. Deze techniek heet 'Bouw Informatie Model (BIM)' en wordt gebruikt om als basis te dienen voor de realisatie van renovaties, restauraties, nieuwbouw en verbouw.

Binnen het BIM werken de bouwkundige en technische disciplines in hetzelfde model. Dit biedt grote voordelen op het gebied van coördinatie en inzicht ten opzichte van 'traditionele' twee dimensionale tekenmethodes. Het doel van het BIM is om de coördinatie in detail plaats te laten vinden alvorens de bouw start, samenwerking tussen disciplines te verbeteren, daarmee faalkosten te reduceren en de efficiëntie van het gehele bouwproces te vergroten.

Maak kennis met het team

Hein Koppens

Architect

Jan Danen

Jan Danen

Projectleider

.
.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze medewerkers

Neem contact op ->